[QQ技术] QQ新版高防红包json代码

[复制链接]
查看2213 | 回复0 | 2021-5-22 02:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东广州
预览图:
2021-05-22_02-31-08--Abeim.png


修改20行的tourl参数,内容为url编码后的链接
使用qn或qq复读机模块来发送json代码
2021-05-22_02-31-28--Abeim.png

代码
 1. {
 2.     "app": "com.tencent.xmodal",
 3.     "desc": "",
 4.     "view": "twoBtn",
 5.     "ver": "1.0.0.1",
 6.     "prompt": "红包雨,抢红包秒提现哦!",
 7.     "appID": "",
 8.     "sourceName": "",
 9.     "actionData": "",
 10.     "actionData_A": "",
 11.     "sourceUrl": "",
 12.     "meta": {
 13.       "xmodal": {
 14.         "bgImg": "http:\/\/ptlogin2.qq.com\/ho_cross_domain?tourl=https:\/\/docimg7.docs.qq.com\/image\/a1WDPPmbCmDZ5FmlBqGdtA?w=690&h=711",
 15.         "appid": "1110236413",
 16.         "btn1": {
 17.           "img": "",
 18.           "action": "mqqapi:\/\/miniapp\/open?_atype=1&_mappid=1110236413&_mvid=&_vt=3&via=2015_5_9&_sig=846648030"
 19.         },
 20.         "imgAction": "http:\/\/ptlogin2.qq.com\/ho_cross_domain?tourl=https%3A%2F%2Fabeim.cn%2F"
 21.       }
 22.     },
 23.     "config": {
 24.       "forward": 1,
 25.       "type": "normal",
 26.       "width": 999,
 27.       "autoSize": 0,
 28.       "height": 999
 29.     },
 30.     "text": "",
 31.     "sourceAd": "",
 32.     "extra": ""
 33.   }

 34.   
复制代码

目之所及 皆是回忆 心之所想 皆是过往 眼之所看 皆是遗憾
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

');